Jagson Colorchem Limited JAGSON COLORCHEM LIMITED
English Chinese Korean Spanish Turkish
HOME Hakkımızda AMBALAJ Yorumlarınız İletişim Özel Fırsatlar Haberler
 
A GOVT. RECOGNISED
EXPORT HOUSE
 

Jagson Hakkında

Yorumlarınız için
Contract Manufacturing
About Us
Üretim
 

ISO 9001:2000
ISO 9001:2000 CERTIFICATION
 
Üretim Süreci

JAGSON üretim süreci aşağıdaki safhalardan oluşur.


1. Hammadde alım planı : Boyalarımızın zamanında üretimi ve sevki için hassas bir planlama ile çalışırız. Yurtdışından gelecek hammaddelerimiz 6 ay önceden tedarik etmeye başlarız. Bunu sağlamak için, TUV onaylı ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemimizin öngördüğü satınalma süreçlerini sistematik olarak uygularız. Ayrıca, değişen Pazar ve piyasa durumlarını gözlemleyerek zamanında tedarik için gerekenleri tecrübelerimizin de ışığında yaparız.


2. Hammadde alımı : Ürün kalitesi doğrudan hammadde kalitesine bağlı olduğundan tedarikçilerin seçimi, uygun nakil vasıtalarının kullanımı ve depolama gibi konularda çok dikkatli davranırız.


3. Girdi denetimi : Üretime sunmadan önce tüm ürün hammaddeleri iyice kontrol edilmelidir. Kalite yönetim sistemimizin ilgili bölümü, ISO 9001:2000 kalite belgemize uygun olarak hangi ürünün nasıl ve ne şartla kabul edilebileceğini ayrıntılı olarak belirtir. İlgili teknik personelimiz de bu kurallara bağlı olarak gereken kararları alırlar.


4. Hazırlama : Önceden oluşturulmuş ürün reçetelerine göre uygun miktarlardaki malzemeler bir araya getirilir. İlgili ölçüm cihazları ile ISO 9001:2000 yönergelerimize göre yapılan işlem kontrol edilir ve oluşabilecek hataların önüne geçilir.


5. Denetim : Her reaksiyon safhasında optimum reaksiyon şartlarını saplamak üzere tedbirler alınır. Bu işlemlerin tamamı, herbiri en az 5 yıl tecrübeli tekniker veya mühendislerce ISO 9001:2000 yönergesine uygun olarak kontrol edilir. Uygulan reçetelerin ortam şartlarına uygunluğu da olmak üzere tüm safhalarda da yapılan gözlem ve denetimler kayıt altına alınır.


6. Üretim Kontrolü : İlk denetimden sonra elde olunan ham ürünün uygunluğu, kalite yönetim sistemimize uygun olarak teknikerlerce 5 kademeli olarak tekrar kontrol edilir ve ham ürünün durumuna karar verilir.


7. Kurutma : Spray kurutma makinalarımız çevre dostu olup Hindistan’daki emsallerinin en büyüklerindendir. İyi eğitim almış üretim personelimiz ile beraber bu yüksek kaliteli cihazlar bizim gururumuzdur.


8. Harmanlama : Bir diğer üretim grubu teknisyenleri ise iyi ve homojegn dağılmış ürünleri ayıklar ve onları optimum bileşim şartları için üretimde birleştirirler.  


9. Son Kontrol : Kalite yönetim bölümümüzün kontrol grubu tüm ürünlerdenve her üretim lotundan numuneler alır ve bu numuneleri spectrofotometre ve boyama testleri ile renk, haslık, kalite, şiddet vb. açılardan standartlara göre kontrol ederler. Bütün ürünler bu zor testten başarı ile geçmek zorundadır. Aksi halde müşterilere sunulamazlar. Bu yüzden, bizim boyalarımız her zaman kalitelidir ve siparişten siparişe hep aynı özelliklerde üretilirler.  


10. Ambalajma : Müşterimizin talebine göre değişik ambalajlar kullanabiliriz. PE- bidon, karton koli veya çuval en çok tercih edilen biçimlerdir. İstendiğinde müşteriye özel etiketleme de yapılabilir.


11. Depolama ve Sevkiyat : Sevke hazır ürünler güvenlikli ve kontrollü olarak depolarımızda muhafaza edilir. Sevk zamanı geldiğinde itina ile araçlara istiflenerek müşterilerimize güvenle ulaştırılır. Tüm bu süreçte de ISO 9001:2000 sistemimizin öngördüğü kurallar ve yöntemler titizlikle uygulanarak gereken kayıtlar tutulur.

 
 
Nylon Boyalar
Deri Boyaları
Yün Boyaları
Kağıt Boyaları
Mürekkep Boyaları
Tarım Boyaları
Solvent Boyaları
Gıda Boyaları
Özel formüller
Pigmentler
Kağıt için tuzsuz boyalar
Batik Boyaları
Kıvam arttırıcılar
Naftol
Tuzlar
Fast Bazlar
Rapid Boyalar
Jagson Colorchem Limited

 

 

 
 
"Our other Speciality Product"
 
 
 
 
 
Corporate Office
Phone :+91 79 25832873 / 25892854 / 25831175 / 22868349
Email :info@jagson.com